الان بخرید

اخبار

استراتژي افزايش رضايت مشتري
استراتژي افزايش رضايت مشتري
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398
  • تعداد نظرات : 0

استراتژي افزايش رضايت مشتري

جزییات بیشتر
استراتژي افزايش رضايت مشتري
استراتژي افزايش رضايت مشتري
  • سه شنبه 20 شهریور 1397
  • تعداد نظرات : 0

رضايت مشتري و حفظ مشتري يک تفاوتي با همديگر دارند که از نظر برخي شرکت‌ها يکسان در نظر گرفته مي‌شود. شايد...

جزییات بیشتر
رقابت فروشگاه‌هاي اينترنتي کوچک
رقابت فروشگاه‌هاي اينترنتي کوچک
  • یک شنبه 29 اسفند 1395
  • تعداد نظرات : 0

اين روزها ديگر خريد اينترنتي ميان مردم به عنوان يکي از شيوه‌هاي کم‌دردسر و راحت خريد رايج شده است. حامد...

جزییات بیشتر
اهميت کيفيت محصولات
اهميت کيفيت محصولات
  • یک شنبه 29 اسفند 1395
  • تعداد نظرات : 0

کيفيت محصول هميشه يکي از مسائل مهم و قابل توجه براي مصرف کنندگان بوده است. از اين رو توليد کنندگان براي...

جزییات بیشتر
اين عضوهاي مصنوعي به قدرت انسان مي افزايند
اين عضوهاي مصنوعي به قدرت انسان مي افزايند
  • یک شنبه 29 اسفند 1395
  • تعداد نظرات : 0

با پيشرفت فناوري، ساخت پروتزها چنان پيشرفت کرده که اکنون پروژه هاي مختلفي براي استفاده از اين اعضاي مصنوعي...

جزییات بیشتر